Odborná príprava a poradenstvo (SBS)

Odborná príprava SBS

Firma EM-ER s.r.o. poskytuje odbornú prípravu a poradenstvo v zmysle § 5 Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) najmä:

 
 • príprava na výkon strážnej služby
 • príprava na výkon detektívnej služby
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní strážnej služby
 • poskytovanie odborných rád pri prevádzkovaní detektívnej služby
 

Od konkurencie sa líšime nielen nižšou cenou za poskytnutú odbornú prípravu pre získanie preukazu typu "S" a "P" ale hlavne poskytnutou kvalitou školenia a praktickými príkladmi, ktoré zabezpečujú naši lektori, ktorí majú prax a vzdelanie v oblasti bezpečnosti, ktorými sú predovšetkým bývalí dôstojníci policajného zboru a lektor s vysokoškolským vzdelaním získaným na Fakulte špeciálne inžinierstva v Žiline so zameraným na ochranu osôb a majetku. Všetci školiaci lektori majú prax v problematike, ktorú školia. Školenie je na efektívne pochopenie preberanej problematiky vedené formou jednoduchej zrozumiteľnej prednášky v priebehu ktorej sú prezentované aj praktické príklady a ukážky. Na konci preberanej témy, školiaci lektor zhrnie preberanú tému a vytvorí priestor na otázky školiacich poslucháčov.

 

Cenník odbornej prípravy

Odborná príprava pre získanie preukazu typu "S"
Odborná príprava - školenie v trvaní 78 hodín 100 € / osoba
Poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pre MV SR 16,50 € / osoba
Kolky za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 € / osoba

 

Odborná príprava pre získanie preukazu typu "P"
Odborná príprava v trvaní 100 hodín 200 € / osoba
Poplatok za vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti pre MV SR  49,50 € / osoba
Kolky za vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16,50 € / osoba

∗ ceny sú uvedené bez DPH

Zaujala Vás naša ponuka?

Máte otázky? Chcete sa bližšie informovať o našich službách alebo si vyžiadať cenovú ponuku? Napíšte nám a my Vám do 30 min. odpovieme.

Napíšte nám

Vyjadrenia našich zákazníkov

 • Spoločnosť EM-ER odporúčame viacerým obchodným partnerom a známym. Všetci sú s vašimi službami spokojní a neľutujú naše odporúčanie.
  R. Grexa , General Manager, súkromná spoločnosť
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4