•  

  EM-ER s.r.o.

  Sládkovičova 165/9, 010 01 Žilina, Slovakia

 •  

  Zavolajte nám 24 hodín

  (+421) 950 499 746

 •  

  Napíšte nám

  sbs.emer@gmail.com

Detektívna služba

Detektívna služba

Detektívna služba poskytovaná firmou EM-ER s.r.o. je vykonávaná v zmysle § 4 Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) na celom území SR a podľa charakteru prípadu aj mimo SR najmä v nasledujúcich činnostiach:

 

Preverovanie osoby

 • zisťovanie a preverovanie pobytu osôb,
 • operatívne pátranie po osobách,
 • sledovanie pohybu a činnosti osôb,
 • zisťovanie stykov sledovanej osoby s inými osobami,
 • zisťovanie vlastníctva majetkových pomerov osôb,
 • zisťovanie solventnosti obchodných partnerov,
 • vypátranie osôb za účelom doručenia súdnych resp. iných zásielok prípadne v súvislosti s dedičským konaním.
 

Hľadanie majetku

 • pátranie po odcudzenom majetku,
 • zisťovanie majiteľov majetku.
 

Získavanie údajov, ktoré môžu slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom

 • zisťovanie nevery,
 • zisťovanie zdravotného stavu z minulosti ak o to požiada jeden z manželských partnerov,
 • poskytovanie právnych rád v trestnom - prípravnom konaní a pri občiansko - právnych sporoch,
 • zisťovanie dôkazov v trestnom a občiansko - právnom konaní,
 • vedenie výsluchov a získavanie dôkazov v zmysle zákona.
 

Získavanie údajov o osobnom stave fyzickej osoby a získavanie informácií o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch

 

Získavanie informácií v súvislosti s vymáhaním pohľadávky

 • zisťovanie majetkových pomerov dlžníkov,
 • zisťovanie majiteľov majetku, ktorý je predmetom preverovania.
 

Získavanie údajov o protiprávnom konaní ohrozujúcom obchodné tajomstvo

 

Obchodní detektívi

 • detektív splynie s personálom alebo zákazníkmi obchodu čo mu umožní lepšie odhaliť protiprávne konanie.
 

Poradenstvo v trestnom konaní

 • pomoc pri získavaní dôkazných prostriedkov - výsluchy, konfrontácie v zmysle zákona,
 • dohľad nad dodržiavaním zákona v priebehu trestného konania,
 • vyhodnotenie priebehu trestného konania a získaných dôkazov,
 • pomoc pri spísaní odvolania voči rozhodnutiu policajta,návrhy na doplnenie vyšetrovania.

 

Poistné udalosti

 • preverovanie skutočností súvisiacich so životným poistením,
 • preverenie skutočností súvisiacich s neživotným poistením.

 

CENA DETEKTÍVNYCH SLUŽIEB

Práca jedného detektíva nad rámec dohodnutých služieb = 15 eur / hod.

Pri podpisovaní zmluvy v závislosti na náročnosti detektívnych služieb sa dohaduje konečná cena bez ohľadu na odpracované hodiny.

Zaujala Vás naša ponuka?

Máte otázky? Chcete sa bližšie informovať o našich službách alebo si vyžiadať cenovú ponuku? Napíšte nám a my Vám do 30 min. odpovieme.

Napíšte nám

Vyjadrenia našich zákazníkov

 • Spoločnosť EM-ER odporúčame viacerým obchodným partnerom a známym. Všetci sú s vašimi službami spokojní a neľutujú naše odporúčanie.
  R. Grexa , General Manager, súkromná spoločnosť
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4