Services

STRELECKÉ KURZY STRELECKÝ KURZ PRE ZAČIATOČNÍKOV Čerství držitelia zbrojných preukazov a začiatočníci, príležitostní strelci. Základy streľby so zameraním na základnú manipuláciu so zbraňou a...

Detektívna služba poskytovaná firmou EM-ER s.r.o. je vykonávaná v zmysle § 4 Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov...

Spoločnosť EM-ER s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe udelenej licencie podľa Zákona č. 473/2005 Z. z. Zákon o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých...

Firma EM-ER s.r.o. poskytuje odbornú prípravu a poradenstvo v zmysle § 5 Zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon...