Bezpečnostné služby

Poradenstvo v trestnom konaní

Firma EM-ER s.r.o. taktiež poskytuje svojim klientom poradenstvo v oblasti trestného práva a to najmä:

 
  • vyhodnotenie uskutočnených výsluchov svedkov, obvinených a poškodených
  • vyhodnotenie dôkazných prostriedkov v trestnom konaní
  • vyhodnotenie iných dôkazov
  • návrhy na doplnenie vyšetrovania
  • poradenstvo v ďalšom postupe v trestnom konaní
  • vyhotovenie odvolania voči uzneseniu vydaného policajtom
 
 

Uvedené úkony sa vzťahujú jedine na konanie pred políciou a nemožno ich považovať za rovnocenné úkony vykonané advokátom. Naše poradenstvo má za úlohu pomôcť občanovi v trestnom konaní vedené pred políciou v zmysle platnej legislatívy a poskytnúť tak občanovi informácie v jeho prospech. Spomínané poradenské úkony poskytujú bývalí dôstojníci policajného zboru, ktorí majú praktické skúsenosti vo vyšetrovaní, ktoré dokážu efektívne využívať v zmysle platnej legislatívy SR. Všetky úkony sú zamerané s precíznosťou a dôslednosťou navrhovaných úkonov v prospech klienta. Cena poskytnutých úkonov závisí od zložitosti prípadu.