•  

  EM-ER s.r.o.

  Hlinská 2581/15, 010 01 Žilina

 •  

  Zavolajte nám

  (+421) 950 499 746

 •  

  Napíšte nám

  sbs.emer@gmail.com

Audit bezpečnostného systému

Audit bezpečnost. systému

Audit bezpečnostného systému je jedným zo spôsobov nezávislého overovania zhody vytvoreného systému s požiadavkami bezpečnostných štandardov a ostatných noriem, zásad a expertných požiadaviek. Audit sa tiež dá definovať ako systematický, nezávislý a zdokumentovaný proces získavania dôkazov auditu a ich objektívneho vyhodnocovania s cieľom určiť rozsah v akom sa plnia kritéria auditu a v súvislosti s tým rozlišujeme:

 
 • vstupný audit, ktorý sa vykonáva v etape projektovania bezpečnostného systému
 • výstupný audit, ktorý sa vykonáva po nainštalovaní bezpečnostného systému ako forma prevzatia bezpečnostného systému
 • audit ako nástroj kontroly, ktorý sa vykonáva počas prevádzkovania bezpečnostného systému
 

Medzi základne princípy bezpečnostného auditu patria:

 • nezávislosť
 • odborná spôsobilosť
 • komplexnosť
 • preukázateľnosť záverov
 • personálna bezpečnosť

Výstupom auditu vykonaným firmou EM-ER je audítorská správa, ktorá umožní konštatovať mieru zhody bezpečnostného systému ako celku aj jeho jednotlivých prvkov s požiadavkami na úroveň (trieda, stupeň) poskytovanej ochrany. Výsledkom je konštatovanie, že bezpečnostný systém:

 • zabezpečuje alebo nezabezpečuje požadovaný stupeň ochrany
 • poskytuje minimálnu, štandardnú alebo vyššiu úroveň ochrany
 • je alebo nie je riadený v súlade s požiadavkami manažérstva kvality
 
 

  Zaujala Vás naša ponuka?

Máte otázky? Chcete sa bližšie informovať o našich službách? Napíšte nám, a my sa Vám v čo najkratšej dobe ozveme.

Napíšte nám

Vyjadrenia našich zákazníkov

 • Spoločnosť EM-ER odporúčame viacerým obchodným partnerom a známym. Všetci sú s vašimi službami spokojní a neľutujú naše odporúčanie.
  R. Grexa , General Manager, súkromná spoločnosť
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4