Strelecké kurzy

Kurz na získanie zbrojného preukazu

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

KURZ NA ZÍSKANIE ZBROJNÉHO PREUKAZU

Určenie kurzu:

osoby, ktoré sa chcú pripraviť na skúšky na získanie zbrojného preukazu  

Miesto konania:

Žilina, ul. Sládkovičova 165/9, zasadačka EM-ER s.r.o. [pozri mapu]

po dohode môže byť aj iné mesto

 

Min./Max účasť:

2/4 účastníci  

Trvanie kurzu:

3 - 4 hod.  

Termín kurzov:

podľa dohody  

Ukončenie kurzu:

preskúšanie vedomostí účastníka kurzu  

Cena kurzu:

50€  

V cene kurzu je zahrnuté:

lektor, priestory, náučné pomôcky  

Iné výhody:

po ukončení kurzu ponúkame bezplatné konzultácie do času úspešného zvládnutia skúšok na získanie zbrojného preukazu  

Spôsob prihlásenia

cez kontaktný formulár  

POPIS KURZU

Účastník kurzu bude zaškolený do legislatívy: Zákona o zbraniach a strelive, Trestného zákona, Trestného poriadku a Zákona o priestupkoch. Po prednáške o legislatíve, bude účastník kurzu zaškolený v manipulácií a bezpečnosti s palnou zbraňou so zameraním na: zborku a rozborku palnej zbrane a jej zákonné použitie v praxi a v bezpečnosti so zaobchádzaním s palnou zbraňou.

CIEĽ KURZU

Cieľom kurzu je pripraviť účastníka kurzu na úspešné zvládnutie skúšok na získanie zbrojného preukazu.

ZAMERANIE KURZU

 1. Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy k nemu

 2. Trestný zákon:

  1. základy trestnej zodpovednosti

  2. nutná obrana

  3. krajná núdza

  4. trestné činy spáchané so zbraňou

  5. trestný čin nedovoleného ozbrojovania

  6. trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky

  7. trestný čin opilstva

 3. Trestný poriadok

  1. vydanie a odňatie veci

  2. obmedzenie osobnej slobody

 4. Priestupkové právo

  1. priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami

  2. priestupky na úseku obrany štátu

  3. priestupky proti majetku

  4. priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva - neoprávnené úmyselné zasiahnutie do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho práva

 5. Základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici

 6. Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami; praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci

 7. Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane:

  1. prehliadka zbrane, kontrola jej nabitia

  2. základne rozobratie a zloženie zbrane na účely čistenia

 8. Ukážka bezpečného postupu prípravy na streľbu, priebehu streľby, prerušenia streľby na účely výmeny terča, prerušenia streľby pri poruche zbrane, ukončenia streľby

Zaujala Vás naša ponuka?

Máte otázky? Chcete sa bližšie informovať o našich službách alebo si vyžiadať cenovú ponuku? Napíšte nám a my Vám do 30 min. odpovieme.

Napíšte nám

Vyjadrenia našich zákazníkov

 • Spoločnosť EM-ER odporúčame viacerým obchodným partnerom a známym. Všetci sú s vašimi službami spokojní a neľutujú naše odporúčanie.
  R. Grexa , General Manager, súkromná spoločnosť
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4