Blog

Práca súkromného detektíva

Pátranie po zmiznutých osobách alebo predmetoch, sledovanie neverných manželov alebo preverovanie obchodných partnerov, to nie sú len príbehy z detektívok. Základom je zabezpečenie úplnej diskrétnosti pre svojich klientov.

Prvý kontakt s potenciálnym klientom býva najčastejšie po telefóne. Zákazník sa zverí, čo ho trápi, a detektív s ním dohovorí informačnú schôdzku. Na tej sa dopodrobna preberá prípad a jeho okolnosti.

Vysoký podiel detektívnych prípadov tvoria manželské nezhody, ako napríklad nevery. Zvyšok tvoria veľmi rôznorodá zmes: podozrenie medzi podnikajúcimi spoločníkmi alebo obavy rodičov, či ich dieťa neprepadá závislostiam.

Na prvej schôdzke sa detektív sústredí aj na psychiku zákazníka, aby neskôr vedel, ako mu má oznamovať svoje poznatky, ktoré často nie sú pozitívne.

Nenechať sa nachytať

Sledovanie v teréne je časovo veľmi náročné. Detektív musí najprv presne premyslieť, čo chce zistiť a ako toho môže dosiahnuť. Potom sa musí vypraviť na miesto, odkiaľ sledovanie začne.

Detektív musí mať dokonalý prehľad o usporiadaní prriestoru, v ktorom sa sledovaná osoba práve nachádza. Je nutné sa v ňom pohotovo zorientovať, aby sa mu sledovaný nestratil.

Práca detektíva končí, keď získa informácie, ktoré od neho klient chcel.

Detektív svojich zákazníkov o priebehu pátrania priebežne informuje. Keď niečo zistí, spýta sa, či výsledok stačí, ak nie, pokračuje ďalej. Všetky dôkazy potom klientom odovzdáva a pomáha ich aj správne vyhodnotiť.

Kvôli množstvu práce musí detektív zabudnúť na víkendové voľno, a pokiaľ ide narýchlo pracovať do vzdialenejšieho miesta, niekedy mu nezostáva než sa uspokojiť s prenocovaním v aute.