Blog

Nevera

Váš život s partnerom začal zamilovanosťou, pokračoval spoločne stráveným časom pri spoločných záujmoch a vyvrcholil spoločným bývaním alebo sobášom. Prečo však dochádza v takýchto zdanlivo ideálnych vzťahoch k nevere a aké sú jej príznaky a príčiny?

V článku budem rozoberať neveru ako celok a možné príčiny prečo k nej dochádza a aké sú príznaky nevery. Budem však vychádzať jedine z reálnych detektívnych prípadov, ktoré realizovala detektívna služba EM-ER s.r.o.

Nevera sa vyskytuje v našej spoločnosti už od nepamäti a vyskytovať sa bude i naďalej. Je to fenomén o ktorom vieme všetci ale nikto si tým neželá prejsť. V každej spoločenskej vrstve sa vyskytuje nevera ale za povšimnutie stojí, že nevera sa rieši v každej jednej spoločenskej vrstve iným spôsobom ale jej priebeh a príčiny sú takmer identické. 

Priebeh a príznaky nevery

Príznaky nevery sú totožné pre každé jedno pohlavie avšak nevera pohlaví sa od seba vo veľkej miere líši. Zatiaľ čo u žien nevera prebieha skryto, dá sa však navonok ľahšie dokázať ako u mužov. Nakoľko ženy konajú citovo tak svoje city v podobe bozkov, objatí či držania sa za ruky prejavujú navonok pri stretnutí s milencom aj na miestach verejne prístupných ale zároveň skrytých. Ženy maskujú svoju neveru za iné svoje bežne zaužívané činnosti ako sú fitness, návšteva kamarátky alebo rodiny, namiesto ktorých sú práve s milencom. Iné ženy aby mali alimenty spájajú spomínané činnosti súčasne s milencom. Partner nevernej ženy, ktorý si následne preverí aktivitu svojej partnerky napokon zistí, že mu neverná partnerka neklame v tom čo robila čím si zaistila alibi ale nevie, že popri tom bola aj s milencom. Za povšimnutie stojí, že žena si vyberá také zámienky, ktoré jej slúžia na maskovanie nevery pri ktorých nemá možnosť sa preukázať nejakým výsledkom. Ako príklad môžem spomenúť návštevu fitness centra alebo návštevu u kamarátky či rodiny u ktorých sa nemá ako preukázať že skutočne vykonala uvedené návštevy. Niečo iné by bolo keď žena ide ku kaderníčke, kozmetičke či na nákupy odkiaľ odchádza s konkrétnym výsledkom. Vo väčšine prípadov sa stávajú milencami žien úplne neznámi muži v rôznych vekových kategóriách.  

U mužov prebieha nevera úplne odlišným spôsobom ako u žien. Muži robia neveru tak povediac "okato" ale zároveň premyslene a niekedy aj zákerne ale záleží im viac ako ženám na tom aby neboli odhalení. Svoj milenecký vzťah muži zbytočne neukazujú navonok. Muži skrývajú svoju neveru pred okolím a neukazujú ju zbytočne okoliu ale zároveň majú istú potrebu sa svojím "úlovkom" pochváliť svojim najbližším kamarátom, ktorí sú zároveň jedinými "nemými" svedkami. Silnou stránkou v prípade nevery mužov je to že muži skrývajú svoju neveru pred verejnosťou omnoho lepšie ako ženy (skrývajú sa, stretávajú sa s milenkou na odľahlých miestach a pod.). Avšak popri tejto ich silnej stránke existuje aj ich slabá stránka, ktorou poukazujú i keď nepriamo na ich neveru. Touto slabou stránkou u mužov je že sa ich súkromný a pracovný život popri milenke zmení tým, že v práci sú dlhšie, majú častejšie alebo dlhšie služobné cesty, cesty domov sú pravidelné spojené s meškaním prípadne nezdvíhajú telefónu práve v inkriminovanom čase. Muži si začínajú dávať pozor hlavne na svoj vzhľad, začínajú používať parfumy, častejšie sprchovať či holiť a začnú chodievať do posilňovne. V skratke povedané začnú sa o svoj vzhľad viac starať ako bolo u nich obvykle. Nie je to síce pravidlom u každého muža ale vo väčšine prípadov to platí pre väčšinu mužov.  Milenka mužov pochádza prevažne z jeho blízkeho okolia: kolegyňa v práci, zamestnankyňa, nadriadená v práci, žena i keď z inej firmy, ktorá vykonávala mužom objednané práce napríklad v domácnosti a pod.  a taktiež takmer vždy je to práve muž, ktorý vyvíja aktivity smerujúce k nevere. Vo väčšine prípadov sa jedná o ženu s ktorou muž prichádza do kontaktu a taktiež vo väčšine prípadov sa jedná o ženu, ktorá je mladšia ako jeho partnerka, ktorú podvádza.

Či už sa jedná o nevernú ženu alebo neverného muža obaja nechávajú jasnú stopu svojej nevery v podobe sms komunikácie alebo komunikácie cez messenger alebo whatsapp. Neverní partneri bývajú hákliví na svoj telefón a takmer nikdy ho nepúšťajú z dohľadu. Ak je partner/ka verný/á nemajú sa čoho báť ukázať Vám telefón s kým komunikujú. Ak sa zdráhajú Vám ukázať s kým komunikujú tak podozrenie z nevery je na mieste. Ale pozor! Nie je to vždy pravidlom. Každý muž má totiž právo na súkromie. Ten kto niečo skrýva sa bude zdráhať, ak nemá čo skrývať nebude pre neho problém Vám ukázať jeho komunikáciu. Ale pozor! Niektorí neverní partneri sú tak opatrní, že svojho milenca alebo milenku v telefóne majú poznačených pod inými menami, ktoré nevzbudzujú pozornosť. Ale aj napriek tomu si svoju komunikáciu nechávajú v telefóne. Iní sú ešte viac opatrnejší tým, že hneď mažú všetky správy z telefónu ale na vymazanie zoznamu telefonátov v telefóne zabúdajú.

Kto je viac neverný a prečo?

Počas svojej detektívnej praxe sa stretávame s tým, že muži podvádzajú svoje partnerky častejšie ako ženy svojich partnerov. V pomere na realizované detektívne prípady sa dá povedať, že je to v pomere 3:1 v neprospech mužov. Rodinný život vydatej ženy je vyplnený väčším množstvom pracovných povinností ako je tomu u mužov. Ženy sa starajú o domácnosť, robia nákupy potravín, starajú sa o deti, popri týchto povinnostiach je omnoho menšia pravdepodobnosť, že žena bude neverná svojmu mužovi ako je tomu u slobodných žien. Zároveň však ak žena žije v rutinnom i keď bezstarostnom živote omnoho ľahšie podľahne zvádzaniu zo strany iného muža. 

Ale aké sú dôvody nevery? U žien však treba odlišovať neveru na ktorú majú "dôvody" a neveru, ktorú jej "umožní" muž i keď tieto dva pojmy nemajú až tak ďaleko od seba. Prevažne sa jedná o:

  1. dlhé odlúčenie muža od ženy z dôvodu pracovných turnusov, žena dlho resp. často býva sama doma čím žene začína chýbať nielen citový ale aj intímny kontakt s mužom čo môže viesť k vyhľadávaniu mužskej spoločnosti,
  2. abstinencia intímneho života muža so ženou, muž z akéhokoľvek dôvodu prestane mať intímny život so svojou ženou, každý jeden z partnerov má istú úroveň svojej sexuálnej potreby, ktoré keď žena nedostane doma môže ju hľadaj inde,
  3. citové ochladnutie partnerov,
  4. strata spoločných záujmov,
  5. nezáujem muža o ženu,
  6. rutina.

Dôvody nevery ženy, ktoré som vymenoval nie sú charakterizujúce pre všetky ženy ale len pre tie, ktoré sa nevery dopustili a to v prípadoch, ktoré riešila naša detektívna firma. Či bude žena neverná závisí do istej miery aj od jej povahy ale aj od muža s ktorým žije. 

U mužov je dôvod nevery spojený prevažne so sexuálnou túžbou po inej žene z dôvodu:

  1. rutiny, často sa stáva, že muž, ktorý je so svojou súčasnou partnerkou už od detstva a od detstva nebol s inou ženou len so svojou aktuálnu partnerku, podľahne čaru inej žene, k nevere ho viac vedie sexuálna túžba ako city,
  2. žiadneho alebo minimálneho sexuálneho života muža so súčasnou partnerkou,
  3. túžby po mladšej a atraktívnejšej ženy.

Kto je schopný skôr odpustiť neveru?

Jednoznačne podľa počtu realizovaných detektívnych prípadov nevery sú to vydaté ženy, ktoré majú deti. Stretávali sme sa dokonca s prípadmi kedy vydatá žena, ktorá mala deti odpustila manželovi nielen neveru ale aj to že s milenkou čakal jej muž dieťa. Po odhalení nevery partnera sú to práve vydaté ženy s deťmi, ktoré sú schopné bojovať za svojho muža a odpustiť mu neveru. Dosť často sa však stáva, že keď vydatá žena s deťmi odpusti svojmu mužovi neveru v konečnom dôsledku sa muž neskôr dopustí opätovne nevery ale tentokrát si už bude dávať väčší pozor. V menšom počte prípadov sa stáva, že ženatý muž odpustí svojej manželke neveru. Jedná sa predovšetkým o mužov, ktorí sú veľmi citovo naviazaný na svoju rodinu a veľmi im záleží na rodinných hodnotách. V prípade podnikateľov vo výnimočných prípadoch je odpustenie nevery svojej manželky spojené aj so strachom o stratu majetku v prípade rozvodu, ktorý ako podnikateľ počas manželstva nahromadil. Partneri, ktorí ešte nie sú v manželskom zväzku si neveru neodpúšťajú a ich rozchod je spojený s väčším citovým vypätím.