Blog

Prvá pomoc pri strelných poraneniach

Odvrátením útoku páchateľa použitím palnej zbrane obrancom je len prvá časť legislatívy podľa ktorej obranca konal. Tou druhou časťou je podľa prevládajúcich okolností nevyhnutne poskytnutie prvej pomoci zranenej osobe.

Článok je určený predovšetkým pre držiteľov palných zbraní, ktorí požívajú palnú zbraň na svoju ochranu a poznajú legislatívne podmienky použitia palnej zbrane na svoju ochranu alebo ochranu inej osoby alebo majetku. Dodržanie legislatívy (nutná obrana alebo krajná núdza) pri použití palnej zbrane je len jedná časť legislatívy, ktorá sa týka ochrany života, zdravia alebo majetku ale tým to nekončí. Aj napriek dodržaniu legislatívy pri použití palnej zbrane na ochranu sa obranca môže dostať do rozporu so zákonom a to tým, že osobe, ktorú výstrelom poranil neposkytne prvú pomoc. Poskytnutie prvej pomoci poranenej osobe vždy závisí od okolností daného prípadu. Ak sa jedná o jednu zranenú osobu a je zrejmé že nebezpečenstvo už nehrozí tak ste povinný poskytnúť prvú pomoc. Ak však poskytnutím prvej pomoci vystavíte seba nebezpečenstvu poškodenia zdravia alebo na živote, tak prvú pomoc nemusíte hneď poskytnúť. Majte však na mysli, že k poraneniam palnou zbraňou nemusí dochádzať len voči útočníkovi ale aj voči nezúčastneným osobám prípadne voči samému sebe (neodborná manipulácia so zbraňou).

Definícia poranení palnou zbraňou

Použitie palnej zbrane môže viesť k zraneniu hlavy, končatín, krku, hrudníka a brucha. Smrteľná zóna človeka sa tiahne v šírke hlavy od hlavy po bedrá. Zasiahnutím tejto zóny je veľká pravdepodobnosť, že osoba zomrie. Ostatné časti tela nepatria do smrteľnej zóny zásahu avšak to neznamená, že človek môže prežiť napr. pri zásahu do nohy. V nohe sa nachádzajú tepny a pri zásahu tepny človek vo veľmi krátkom čase vykrváca. Rozoznávame priestrel kedy projektil opustí telo a zástrel kedy projektil v organizme ostáva. Miesto vstupu projektilu sa nazýva vstrel a miesto výstupu výstrel. Dráha projektilu v organizme sa nazýva strelným kanálom. Závažnosť poranení taktiež závisí od vzdialeností ústia zbrane a zasiahnutého tela, smeru dráhy projektilu a dráhy projektilu.  

Vstrel má menší priemer ako je priemer projektilu a má vpáčené okraje. V prípade, že v čase výstrelu sa ústie hlavne nachádza blízko tela, dochádza k rôznym stupňom popálenia na tele. Vo všeobecnosti je vstrel menej krvácavý.

Výstrel je podstatne väčší ako vstrel, má zvýšené krvácanie a je závislý od typu streliva a trajektórie.

Poranenie hlavy

Pri poraneniach hlavy dochádza k poraneniam tvárovej časti alebo mozgovej časti hlavy.

Tvárová časť

Základnou charakteristikou je značné krvácanie kde i relatívne malé poranenie vyvoláva výrazne krvácanie a to vzhľadom k veľmi dobrému prekrveniu. Ak vylúčime prienik projektilu do dutiny nosnej alebo ústnej tak krvácanie zastavujete tlakovým obväzom v mieste rany.  V prípade krvácania do nosnej dutiny sa uplatňuje to isté. Poranená osoba je v tomto prípade pri vedomí a osoba sama zhodnotí kedy je jej lepšie. Pri krvácaní do úst je nevyhnutné uvoľnenie dýchacích ciest, pričom toto uvoľnenie najmä od krvných zrazenín vykonáte rukou alebo vreckovkou. Zabránenie krvácania do dýchacích ciest zabezpečíte najmä polohou poranenej osoby. V prípade, že je osoba v bezvedomí a má známky zastavenia dýchania tak po vyčistení ústnej dutiny vykonáte dýchanie z úst do úst pričom krvácanie je druhotné. Následne na to nasleduje rýchly transport na chirurgiu.

Mozgová časť

Tomuto poraneniu dominuje poškodenie mozgu v podobe otrasu, mechanického poškodenia jednotlivých štruktúr a poškodenia druhotného krvácania. Prejavom tohto typu porania sú takmer vždy poruchy základných životných funkcií ako je napríklad dýchanie. 

Poranenia končatín

V prípade poranenia mäkkých častí rúk bez poranenia ciev alebo kĺbov sa poskytuje prvá pomoc krycím obväzom a závesom ruky do šatky, opasku alebo obväzu. Pri poraneniach veľkých ciev dochádza k výraznému tepnovému alebo žilovému krvácaniu pri ktorom sa prvá pomoc poskytuje použitím tlakového obväzu v mieste rany a následným zavesením ruky do šatky a pod. Škrtilo nenakladajte! Škrtidlo sa používa pri amputácií končatiny. Pri poranení kostí alebo kĺbov ruky sa používa krycí obväz so závesom ruky na šatku a pod. Pri poranení nôh je postup prvej pomoci rovnaký s tým rozdielom, že pri poraneniach kostí alebo kĺbov sa noha fixuje dlahami tak aby boli znehybnené dva susedné kĺby. 

Známky zvýšenej straty krvi

Bledosť, pot, halucinácie, spavosť až bezvedomie. Pulz je slabo hmatateľný, zrýchlený až nehmatný. V takomto prípade sa prvá pomoc poskytuje zastavením vonkajšieho krvácania polohou v ležmo, zdvihnutím nôh, kľud, teplo, nápoje - s výnimkou poranenia brucha.

Zásady resuscitácie

Ak zranená osoba nedýcha ale má hmatateľný pulz, to znamená, že je zachovaná činnosť srdca. V tomto prípade preverte voľnosť dýchacích ciest, vyčistite ústnu dutinu so záklonom hlavy s ťahom sánky smerom dopredu. Zranenej osobe ležiacej na chrbte poskytnite dýchanie z úst do úst.

Ak osoba nedýcha a nemá hmatateľný pulz na krčných tepnách tak postup je rovnaký ako v predošlom prípade s tým, že sa osobe poskytne masáž srdca.

Poranenie krku

V prípade poranenia krku existuje nebezpečenstvo poranenia veľkých ciev, hrtanu a hltanu. Pri povrchových poraneniach pri prvej pomoci použite krycí obväz. Pri poraneniach hrtanu a dýchacej trubice sú príznakmi dusenie, problémy s nadýchnutím a z rany vychádza pena. Prvú pomoc vykonáte očistením okolia rany a vybratím krvných zrazenín, ranu ponechajte voľnú a poranenú osobu uveďte do polosedu s okamžitým transportom na chirurgiu.

Pri poraneniach hltanu z rany vychádzajú sliny, zmes tekutiny s krvou pričom ranu ošetrujeme ako inú povrchovú ranu. Poranená osoba nesmie nič jesť ani piť a musí sa čo najskôr previesť na chirurgiu. 

Pri poraneniach veľkých krčných ciev dochádza k výraznému krvácaniu so striekaním jasnočervenej krvi. Prvú pomoc poskytnete priamym tlakom do rany pred krčným kývačom pri natočení hlavy na druhú stranu. Je potrebný urýchlený transport pretože v uvedenom prípade je veľké nebezpečenstvo vykrvácania a poškodenia mozgu. Veľkú rolu tu hrá čas.

Poranenia hrudníka

Pri prieniku poranenia do hrudnej dutiny osoba sťažene dýcha so známkami dusenia. Osoba má prejavy zo straty krvi, ktoré nemusia byť navonok výrazne. Prvú pomoc poskytnete že ranu nepriedušne prekryjete za použitia leukoplastu, igelitu a cez to obväz. Poranená osoba zaujme posed a použitia chladných obkladov na hrudník. Osoba sa musí rýchlo previesť na chirurgiu. V prípade zatavenia dýchania resp. obehu použite umelé dýchanie resp. masáž srdca. Pri poraneniach srdca alebo veľkých ciev dochádza v krátkej dobe k smrti.

Poranenia chrbtice v hrudnej oblasti prvú pomoc vykonáte ako v prípade zlomeninách chrbtice t.z. transport na tvrdom podklade.

Poranenie brucha

Jedná sa o poranenie, ktoré preniká do brušnej dutiny a zasahuje duté orgány ako je žalúdok a črevá alebo pečeň, slezinu, obličky, resp. veľké cievy. Podľa zásahu a rozsahu poškodenia dominujú príznaky krvácania do brušnej dutiny pričom krvácanie alebo výron obsahu dutých orgánov do brušnej dutiny. Prvú pomoc poskytnete tým, že poranenej osobe zakážete piť, osoba je v kľude a prikladajú sa jej chladné obklady na brucho s urýchleným transportom na chirurgiu. V prípade poranenia chrbtice v bedrovej oblasti sú príznaky a poskytnutie prvej pomoci ako u poranení hrudníka.